Marek Herma
Marek HermaDyrektor Serwisu Prawnego
+48 32 215 27 97
wew. 70
+48 512 416 38846058934
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899

UWAGA!

W odpowiedzi na kontrowersyjne, niemieckie przepisy dotyczące płacy minimalnej stworzyliśmy warsztaty, dzięki którym staniecie się specjalistami w tym temacie! Poznacie wiele zagadnień związanych z wymogami, kontrolami, dokumentami oraz konsekwencjami naruszeń. 

Warsztaty skierowane są głównie dla osób zarządzających firmami transportowymi.

ZAGADNIENIA PORUSZANE W CZASIE SZKOLENIA:

 • należności z tytułu podróży służbowych kierowcy, w tym ryczałty za nocleg po zmianie interpretacji przepisów
 • zakres kontroli PIP, różnice w stosunku do kontroli ITD
 • symulacja przeprowadzenia kontroli przez Inspektora PIP
 • kto podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • akta osobowe pracowników
 • kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia
 • kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
 • strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców
 • zasady kontroli PIP w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 • uprawnienia Inspektora PIP, podstawy prawne działania PIP
 • dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych kierowców
 • stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowców
 • przerwy na odpoczynek w czasie pracy i w czasie jazdy
 • nieuzasadnione postoje kierowców
 • porównanie wysokości wypłaty wraz z dodatkami dla kierowcy zatrudnionego w różnych systemach czasu pracy i różnych długościach okresu rozliczeniowego przy tej samej ilości pracy
 • pora nocna dla kierowcy
 • konsekwencje naruszenia doby pracowniczej przez kierowców
 • indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy
 • rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych
 • rekompensowanie pracy w niedziele i święta
 • dopuszczalny przeciętny limit godzin nadliczbowych w tygodniu
 • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
 • dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym
 • dzień wolny za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek i bez wniosku pracownika
 • zapewnienie pracownikowi wolnej niedzieli przynajmniej raz na cztery tygodnie
 • wprowadzanie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy z zachowaniem wymogów formalnych
 • przestrzeganie przepisów o dyżurach
 • ewidencja czasu pracy
 • maksymalny planowany czas pracy dla kierowcy
 • rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy
 • najczęstsze i najbardziej kosztowne błędy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • wynagrodzenie za czas dyżuru

CZAS TRWANIA: 6-7 godzin

CENA: 390 zł netto / osoba

TERMIN: 10.04.2015 r. 

PRELEGENT:

Damian Cichoń – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - specjalista w zakresie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w transporcie drogowym, inspektor z długoletnim i bogatym doświadczeniem, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli pracodawców zarówno pod względem czasu pracy jak i czasu jazdy, postoju oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców, znający praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców w kontekście przepisów kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia WE 561/2006, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.Marek Herma
Marek HermaDyrektor Serwisu Prawnego
+48 32 215 27 97
wew. 70
+48 512 416 38846058934
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook