Damian Tomanek
Damian TomanekKierownik działu szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 76
515 060 078
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899

Szkolenie z obsługi oprogramowania 4Trans + analiza przepisów wewnątrzzakładowych

TACHO SCAN 4TRANS to nowoczesne oprogramowanie dla firm transportowych, system wspomagający zarządzanie w obszarze spedycyjnym i produkcyjnym. System łączy w całość poszczególne moduły, umożliwiające kontrolę i rozliczanie czasu pracy kierowców oraz weryfikację potencjalnych manipulacji tachografów cyfrowych. Pracując na aktualnych wersjach naszego programu dla firm transportowych masz pewność, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4Trans® wyróżnia się również modułowością, co daje możliwość wykorzystania w pełni jego funkcjonalności. W ten sposób system jest w stanie wspierać zarówno działania kontrolne, jak i planowanie. Efektywne wykorzystanie systemu pozwoli Państwu zarówno na kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami prawnymi.


Pragniemy podkreślić, iż program jest „tylko” narzędziem do prowadzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowcy, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wzbogaciliśmy szkolenie z programu o symulację kontroli ITD oraz PIP co w efekcie daje możliwość wyłapania wszystkich popełnionych błędów i rozwiązania ich jeszcze przed oficjalną kontrolą. Nasz ekspert stworzy przepisy wewnętrzne, uzupełni wszelkie
braki dotyczące wyłapanych zaniedbań oraz udzieli praktycznych wskazówek, które
mają nierzadko szerokie zastosowanie w transporcie.

Szkolenie będzie obejmować dwa moduły, z których każdy traktowany jest jako oddzielne szkolenie i odbywa się w innym terminie.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

MODUŁ I:

1. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
2. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
3. Ustawienia programu.
4. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
5. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
6. Analiza i archiwizacja danych analogowych.
7. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych.
8. Porównanie danych.
9. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
10. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
11. Wykrywanie obcych kierowców.
12. Wykrywanie obcych pojazdów.
13. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy.
14. Wykrywanie braków w ewidencji.
15. Wykrywanie błędów obsługi tachografu.
16. Omówienie i analiza dostępnych raportów.
17. Zastosowanie dostępnych raportów.
18. Przedstawienie i analiza graficznych wykresów dostępnych w programie.
19. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń.
20. Wykorzystanie szerokich możliwości oprogramowania.
21. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
22. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
23. Wprowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały tj.

• Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
• Dokument zawierający zakres obowiązków oraz odpowiedzialności kierowców.

MODUŁ II:

1. Odpowiedni dobór ustawień programu.
2. Kompletacja akt osobowych w części nawiązania, podtrzymania oraz rozwiązania stosunku pracy.
3. Weryfikacja zapisów wewnętrznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego lub mieszanych stanowisk pracy.
4. Omówienie proponowanych zamian w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
5. Dobór systemów pracy.
6. Tworzenie zapisów uzupełniających braki oraz zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych tj. umowa pracę, informacje uzupełniające, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, obwieszczenia, porozumienia zmieniające.
7. Optymalizacja przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących spornych kwestii podróży służbowych kierowców.
8. Udokumentowanie wynagrodzenia MiLoG – sposoby rozliczania.
9. Podział składników wynagrodzenia kierowcy.
10. Prawidłowa wysokość ryczałtu oraz obowiązek rozliczania.
11. Zasady tworzenia ewidencji czasu pracy.
12. Rekompensowanie nadgodzin oraz dni wolnych czasem wolnym.
13. Ewidencja uzupełnień czasu pracy kierowy.
14. Ewidencja delegacji.
15. Podsumowanie okresu rozliczeniowego.
16. Omówienie i analiza dostępnych raportów.
17. Procedury kontrolne PIP.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały tj.:

• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Zbiór brakujących lub zmienianych przepisów wewnątrzzakładowych.
• Karty wjazdu i wyjazdu z terenu Niemiec.
• Regulamin podróży służbowych + kartę delegacyjną.

CZAS TRWANIA: 2 dni po ok. 7h

KOSZT SZKOLENIA: 1500,00 zł netto od osoby/ 1dzień *

* każda dodatkowa osoba 350,00 zł netto
* dojazd wykładowcy do miejsca szkolenia oddalonego do 100 km od naszej siedziby jest w cenie. Powyżej cena ustalana jest indywidualnie.

TERMIN SZKOLENIA: do ustalenia
MIEJSCE SZKOLENIA: w siedzibie Państwa firmy

 Damian Tomanek
Damian TomanekKierownik działu szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 76
515 060 078
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook