Damian Tomanek
Damian TomanekKierownik działu szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 76
515 060 078
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899

Szkolenie dla kadry zarządzającej firmą transportową

Firma transportowa - co trzeba wiedzieć!

Szkolenie kierujemy do szefów firm transportowych, osób zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników zajmujących się zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia, a także osób zamierzających podjąć działalność przewozową.
Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana na szkoleniu uchroni Państwa przed konsekwencjami również finansowymi związanymi z realizacją przewozów towarów i pasażerów na drogach krajowych i poza granicami naszego kraju.

Szkolenie będzie obejmować dwa moduły, z których każdy traktowany jest jako oddzielne szkolenie i odbywa się w innym terminie. Istnieje możliwość wybrania tylko jednego z proponowanych modułów.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

MODUŁ I:
1. Wymogi Rozporządzenia 561/2006 r.
2. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
3. Wymogi Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy.
4. Taryfikator kar.
5. Zastosowanie art. 12/561/2006 r. (jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie do powstałego naruszenia)
6. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
7. Analiza wykresówek.
8. Obowiązki kierowców.
9. Dokumentowanie czasu pracy kierowcy.
10. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy
11. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
12. Ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia).
13. Wprowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.
14. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r.
15. Omówienie zasady „złotej minuty”.
16. Wykrywanie braków w ewidencji przez ITD.
17. Wykrywanie błędów obsługi tachografu przez ITD.
18. Najczęściej popełniane błędy na tachografie analogowym
19. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń
20. Możliwa indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń.
21. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
22. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
23. Analiza i archiwizacja danych analogowych.
24. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych.
25. Porównanie danych.
26. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
27. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
28. Wykrywanie błędów obsługi tachografu.
29. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń.
30. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
31. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały tj.

• Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
• Dokument zawierający zakres obowiązków oraz odpowiedzialności kierowców.

MODUŁ II:

1. Kompletacja akt osobowych w części nawiązania, podtrzymania oraz rozwiązania stosunku pracy.
2. Weryfikacja zapisów wewnętrznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego lub mieszanych stanowisk pracy.
3. Omówienie proponowanych zamian w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
4. Dobór systemów pracy.
5. Tworzenie zapisów uzupełniających braki oraz zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych tj. umowa pracę, informacje uzupełniające, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, obwieszczenia, porozumienia zmieniające.
6. Optymalizacja przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących spornych kwestii podróży służbowych kierowców.
7. Udokumentowanie wynagrodzenia MiLoG – sposoby rozliczania.
8. Podział składników wynagrodzenia kierowcy.
9. Prawidłowa wysokość ryczałtu oraz obowiązek rozliczania.
10. Zasady tworzenia ewidencji czasu pracy.
11. Rekompensowanie nadgodzin oraz dni wolnych czasem wolnym.
12. Ewidencja uzupełnień czasu pracy kierowy.
13. Ewidencja delegacji.
14. Podsumowanie okresu rozliczeniowego.
15. Procedury kontrolne PIP.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały tj.

• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Zbiór brakujących lub zmienianych przepisów wewnątrzzakładowych.
• Karty wjazdu i wyjazdu z terenu Niemiec.
• Regulamin podróży służbowych + kartę delegacyjną.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

CZAS TRWANIA: 2 dni (16 h)

KOSZT SZKOLENIA: zbiorczo (kilka osób z różnych firm) realizowanego w siedzibie naszej firmy w Czechowicach – Dziedzicach: 600,00 zł netto/osoba/moduł

Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne szkolenie w Państwa firmie wówczas:
Koszt: 1 500,00 zł netto od osoby*  

*każda dodatkowa osoba 350 zł netto
** Dojazd wykładowcy do miejsca szkolenia oddalonego do 150 km od naszej siedziby jest w cenie. Powyżej cena ustalana jest indywidualnie.

Plan szkolenia będzie dostosowany do Państwa potrzeb oraz do specyfiki pracy. Wykładowca jest do Państwa dyspozycji przez 16 h. Odpowie na Państwa wszystkie pytania.

TERMIN SZKOLENIA: do ustaleniaDamian Tomanek
Damian TomanekKierownik działu szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 76
515 060 078
Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook