Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899

Prawidłowe rozmieszczenie ładunku w transporcie drogowym – naciski na oś

Organy kontrolne, a w szczególności Inspekcja Transportu Drogowego, coraz częściej kontrolują masy pojazdów i naciski osi na jezdnię. Wynika to z dużego wzrostu ilości pojazdów ciężarowych przyczyniających się do postępującego zniszczenia dróg. Kontrole są bezlitosne i surowe. Przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdów i nacisku ich osi na jezdnię może średnio kosztować przedsiębiorstwo 16 000 zł.

Nie ryzykuj! Przyślij na szkolenie swoich kierowców i osoby odpowiedzialne za załadunek pojazdów w Twojej firmie.

PLAN SZKOLENIA:

 • Bezpieczeństwo przewozu
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Odpowiedzialność uczestników przewozu
 • Ograniczenia ładowania pojazdów wynikające z kategorii dróg w Polsce
 • Ograniczenia ładowania pojazdów wynikające z warunków technicznych pojazdu
 • Siły działające na ładunek
 • Siły utrzymujące ładunek na powierzchni skrzyni ładunkowej
 • Rozmieszczenie ładunku
 • Ogólny środek ciężkości ładunków
 • Plan ładowania pojazdu
 • Ocena obciążenia osi
 • Rodzaje zabezpieczeń
 • Dociskowe zabezpieczenie ładunku
 • Rachunkowe wyliczenie ilości pasów mocujących
 • Tabelaryczna metoda wyliczania ilości pasów mocujących
 • Środki mocujące
 • Środki pomocnicze
 • Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych
 • Zasady załadunku wynikające z polskich przepisów prawnych
 • Zasady załadunku wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU)

Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:

 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • wykaz niezbędnych materiałów pomocniczych

CZAS TRWANIA: 6 – 7 godzin

CENA: ustalana indywidualnie

TERMIN: ustalany indywidualnie wg. potrzeb KlientaSylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook