Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899

PŁACA MINIMALNA AUSTRIA, HOLANDIA, WŁOCHY, FRANCJA, NIEMCY, POLSKA ORAZ KONTROLA I ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

 • zatrudnienie cudzoziemca i formalności z tym związane
 • Austria – wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu
 • niemiecka minimalna MiLoG
 • francuska ustawa o płacy minimalnej Loi Macron
 • płaca minimalna w Norwegii, Holandii i Włoszech
 • uprawnienia Inspektora PIP, podstawy prawne działania PIP
 • lista obszarów sprawdzanych przez PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie
 • symulacja przeprowadzenia kontroli przez inspektora PIP w zakresie zagadnień omawianych w trakcie szkolenia
 • akta osobowe pracowników – na co zwraca uwagę inspektor PIP podczas kontroli akt osobowych kierowców
 • specyficzne dokumenty, które muszą znaleźć się w aktach osobowych kierowców
 • kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
 • skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ryczałtów za nocleg oraz jej wpływ na kontrole PIP
 • jak wypłacać należności z tytułu podróży służbowych kierowcy zgodnie z aktualnymi wytycznymi PIP
 • możliwe scenariusze po stwierdzeniu naruszeń przez Inspektora PIP
 • stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców
 • zasady kontroli PIP w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców
 • indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy - istota, korzyści, wprowadzenie w firmie
 • przestrzeganie przepisów o dyżurach, wynagrodzenie za czas dyżuru
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w porze nocnej
 • najczęstsze i najbardziej kosztowne błędy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców
 • zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 01.01.2017r. w stosunku do umów cywilnoprawnych 

PRELEGENT

Damian Cichoń – Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy - specjalista w zakresie czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w transporcie drogowym, inspektor z długoletnim i bogatym doświadczeniem, posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kontroli pracodawców zarówno pod względem czasu pracy jak i czasu jazdy, postoju oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków kierowców, znający praktyczne rozwiązania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy kierowców w kontekście przepisów kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców i rozporządzenia WE 561/2006, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

LICZEBNOŚĆ GRUPY: max 30 osób

CZAS TRWANIA: ok. 6,7 godzin, w zależności od aktywności.

CENA: 1 osoba – 299 zł netto, 2 osoby i więcej – 279 zł netto (za osobę)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podanych ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
(Cena obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, dwudaniowy obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.)

LOKALIZACJA: Czechowice-Dziedzice, ul.Ligocka 55Sylwia Antosz
Sylwia Antosz Specjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 71
+48 797 004 28646066387
Sylwia Wydmańska
Sylwia WydmańskaSpecjalista ds. szkoleń
+48 32 215 27 97
wew. 15
+48 508 682 07859445899
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook