Marek Stawowczyk
Marek StawowczykOpiekun sieci serwisów VDO
+48 32 215 27 97
wew. 70
+48 508 681 995

DELEGACJE

Należności z tytułu podróży służbowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych kierowcy, obejmuje rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wartość delegacji liczona jest jako iloczyn sztuk delegacji i ceny jednostkowej delegacji wskazanej w umowie. Jest to jeden z głównych elementów wypłaty.

Dzięki połączeniu rozliczenia delegacji wraz z całą analizą danych kierowcy, Dział Prawny LONTEX jest wstanie wychwycić niezarejestrowane dojazdy kierowców, (przez które podczas kontroli przedsiębiorstwo może zostać ukarane) oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Dodatkowo rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych takich jak: odczyty z kart kierowców czy wykresówki, dzięki czemu należności wynikające z podróży służbowej zostaną rozliczone dokładnie tak, jak podróż służbowa trwała w rzeczywistości, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna będzie w pełni zgodne z rozliczeniami.

Po wykonaniu rozliczenia podróży służbowych sporządzane są czytelne raporty: Polecenia wyjazdu służbowego.

Zakres usługi: rozliczenia delegacji:

  • utworzenie regulaminu podróży służbowych
  • wyliczenia diet, ryczałtu za nocleg
  • ujęcie w poleceniu wyjazdu zaliczki na poczet delegacji zagranicznych (obowiązek z mocy prawa)
  • comiesięczne szczegółowe raportowanie ścieżek poleceń wyjazdu (na podstawie danych z kart kierowców oraz kart delegacyjnych)


Marek Stawowczyk
Marek StawowczykOpiekun sieci serwisów VDO
+48 32 215 27 97
wew. 70
+48 508 681 995
Sklep onlineB2B
Nasz profil na FacebookFacebook